Jihlavská Šatlava

První zmíňky se datují do roku 1866.                                                Postavena tedy byla dávno před tímto rokem.                                          Šatlava je součástí bývalých kasáren a do roku 1990 byla využívána           jako vojenské vězení, unikátní tím, že je jediná v ČR jako volně stojící.

Přijďte se podívat na zajímavý objekt, do kterého jsme navíc umístili něco málo z historie vězeňství, tortury a palných zbraní.

Nesmí chybět ani jihlavský kat.

 

 

STŘELNÉ ZBRANĚ

 

JIHLAVSKÝ KAT
Počátkem 17. století působil v Jihlavě jako místní kat jistý Wolf Sokol Blatenský.

   

OSUD KATA BLATENSKÉHO
Jeho manželka jej jihlavským radním udala, že ač s ní ženat, oženil se ještě i v Praze s jinou a dopustil se tak zločinu dvojženství. To byl tou dobou jak známo hrdelní zločin, takže jihlavští radní neváhali ani minutu a s radostí dali kata Sokola uvěznit, protože si dělali zálusk na jeho majetek nádherný dvůr v Salavicích. Kat Sokol využil dohadů a tahanic městské rady o to, zda je či není vinen a tajně prodal salavický dvůr minoritům v září roku 1615. Polovinu z utržené částky, tedy 800 tolarů, věnoval obratem mnichům. Chtěl si tak štědrým darem koupit přímluvu mnichů o jeho propuštění. Rozlícení radní, když se dověděli o prodeji, tak bez váhání odsoudili jihlavského kata k trestu smrti stětím. Popravu měl provést jeden z jeho pacholků. Wolf Sokol Blatenský se sice ve své cele zabarikádoval stoly a židlemi, ozbrojil se nožem v jedné ruce a kusem trnože v ruce druhé, ale přivolaní biřici vylomili dveře a přemohli jej. Zbitý a pobodán halapartnami byl naložen na popravčí káru a odvezen na popraviště. Tam byl bez meškání sťat. Jen o pár dní později přišel císařský rozkaz, aby poprava byla odložena. Bohužel pro Wolfa Sokola Blatenského už bylo příliš pozdě.

MUČÍCÍ NÁSTROJE

 

UKÁZKY MUČENÍ

 

TREST SMRTI

       

To vše a mnoho dalšího na Vás čeká v
JIHLAVSKÉ ŠATLAVĚ